Historik

Perbackakören

bildades den 11 januari 1981 då tre sångglada flickor, Birgit Nilsson, Karin Hedqvist och Ann-Sofie Nilsson tillsammans med Ernst Åström startade verksamheten med ett upprop via annonser för en träff för sång- och musikintresserade. Detta resulterade i att 22 sångintresserade samlades och kom fram till att det skulle vara roligt att bilda en kör tillsammans. Den nybildade kören kunde påbörja körverksamheten under hösten 1981. Ernst kontaktade musikläraren Lars Johansson som ställde upp som dirigent. När Lars efter några år slutade av åldersskäl efterträddes han av Per Vestman och efter Per engagerades Anders Salomonsson.
Sedan 1999 leds kören av Anneli Gustafsson.

2006 firade vi 25-års jubileum och vi hade en konsert tillsammans med Elisabeth Melander
den 11 mars i Björksalen på Björknässkolan.

Våren 2011 blev det så dags för 30-års jubileum där vi återigen var i Björksalen. Konserten blev uppdelad i två delar.
Första delen slutade med att vi tog farväl till Perbackakören och andra delen att vi presenterade vårt nya namn:

Thaleia